2024/25

Azt mondják, az asztrológia írott történetében nem volt ilyen radikális változást hozó égi impulzus, mint most – így, ebben a formában legalábbis nem.

Mi pedig ebbe az időbe és térbe inkarnálódtunk, vállalva ennek az energetikai változásnak a lehorgonyzását a földön.

Az öt lassú mozgású, mély változást hozó sorsbolygó közül három nemhogy jegyet vált(ott), hanem új kört is kezd.

2022. karácsonyán a jóság, isteni igazságosság, bölcsesség és a kellemeset/kellemetlent felnagyító Jupiter a kos jegyébe lépett, elindítva ezzel 12 éves ciklusát.
Mindent, amit 2010/11-ben tettünk, tapasztaltunk, történt velünk, most magasabb oktávra tudunk/lenne érdemes emelni.
Az akkori tetteink, veszteségeink, megéléseink, emberi kapcsolataink (kinek milyen életterületet fed be a kos jegy) most gyógyulást, emelkedést kívánnak.

2023. novemberében a karma őre, idő ura és a felelősségvállalásra, határok megfelelő meghúzására intő szaturnusz a halak jegyébe lépett.
A halak jegy alacsony megélésben a függőségek témája, magas megélésben azonban a krisztusi út. A feltétel nélküli szeretet – azonban ezzel együtt érdemes arra is emlékezni: nincs szeretet szigorúság nélkül, és hogy bár elfogadhatunk bárkit és bármit feltétel nélkül, a kapcsolatnak attól még vannak feltételei.

Tehát a halakba lépő, és egészen 2026. februárjáig ott tartózkodó szaturnusz a szenvedéskörökből való kilépésre buzdít. Mivel „kényszerítő erejű” bolygó (addig csavargatja a kést a hasunkban, amíg nem fáj már eléggé ahhoz, hogy változtassunk), a változás lehet fájdalmas, mégis egy önmagunkhoz visszavezető út.

Függőségeink sokfélék lehetnek: Munka- vagy játékszenvedély; evési zavarok; adrenalin, nikotin-, kávé-, társ vagy szexuális függőség; kényszeres vásárlás, gyűjtögetés; tudatmódosító szerek széles skálája.

A 29 év után újra a halakba lépő szaturnusz most az 1994/95 környéki sebekre kíván gyógyírt adni, illetve minden, amit 1996/97-ben indítottunk el, vizsgáljuk felül, mennyire a ragaszkodás/megszokás/függőség/kényelem határozza meg, és mennyire az adott dologban való tiszta feloldódás.

A 2024. január 21-én a vízöntőbe lépő radikális, forradalmi erejű plútó ennek a hármasnak a legintenzívebb résztvevője. Ő az, aki a fejünk felett áll, kezében egy serpenyővel, és ha nem azt tesszük, ami az önvalónk szerinti megoldás, akkor „gondolkodás nélkül” fejbe kólint.

2008 óta otthonosan érezte magát a bak jegyében, ahol a fotelben hátra dőlve szemlélte, milyen (hit)rendszereket alakítunk ki. Pénzügyi, gazdasági, érzelmi, fizikai, spirituális vagy bármilyen szinten és életterületen. Kialakítottuk, megtanultuk és megszoktuk, hogy a dolgok hogyan működnek. A vízöntő jegybe lépésével azonban porondra lép az udvari bolond, és megpöcköli az orrunkat, üzenve/felkérdezve bennünket: na, király vagy még? Azaz (király=) egóbontogató évek elé nézünk. Ha hiányzik az udvari bolond könnyedsége, nézőpontváltásra való képessége, rugalmassága belőlünk, akkor bizony kellemetlen szembesülésekkel találkozhatunk. Fő mottónk: ami nem hajlik, az törik.

A plútó 2024 év végén néhány hónapra újra visszatér a bak jegyébe, hogy az orkánszerű szél után kicsit újrarendezhessük a dolgainkat, és hogy végül ebben az új rendben 2025. februártól 18 éven át éljünk.

A vízöntő a természet, a közösségek és az önvalónkhoz való visszatérés analógiája. Fontossá válik a természetvédelem, minden ami a természethez kötődik, éppúgy saját eredendő természetünkhöz. Felmerül a kérdés, ki az én „valódi” családom, szellemi, lelki közösségem. Miképpen tudom a biológiai családomban elszenvedett sebeket tanulási folyamatomként látni, abban való felelősségemet vállalni (azaz bárhová máshová is születtem volna, éppúgy hozom magammal a tanulnivalóimat és tapasztaltam volna általuk).

Több szempontból is érdekes és talán a régóta emlegetett „dimenzióváltás” korszakába lépünk most.

A 284-285 évente a zodiákusokon körbehaladó plútó legutóbb az 1700-as évek végén (1778-1799) tartózkodott a vízöntő jegyében. Itt kezdődött a felvilágosodás kora. Ekkor a plútó alkotó, teremtő fényszögei voltak (Egyesült Államok és Anglia békét köt, megszületik az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat; Francia forradalom, a nemzetgyűlés eltörli a feudális előjogokat, és dönt a jobbágyfelszabadításról, Párizsban megalakul az Emberi Jogok Barátainak Klubja; Magyarországon II. József uralkodása alatt született a türelmi rendelet a szabadabb vallásgyakorlás érdekében, a cenzúrát kivette az egyház kezéből, megszületett a jobbágyrendelet, mely eltörölte a jobbágy kifejezést és megerősítette a parasztok telekhez való jogát, stb.)

A mostani jegyváltás azonban a szaturnusszal karöltve, feszítő fényszöggel történik.

A szenvedéskörökből, függőségekből való kilépés (halak szaturnusz) és a közösségekhez, természethez és önvalónkhoz való visszatérés radikalitása (plútó a vízöntőben) merőben más erőkkel mozdul meg. Azok, akik erre az időre inkarnálódtak, eredendő vállalásként hozták magukkal egyrészt ennek megtapasztalását, és magasabb tudatossági szinten az egyéni mellett a kollektív tudatban raktározott minták átértékelését, újrafogalmazását, átírását.

Vannak, akik nem vállalják már ezt a feszült energiateret, és kilépési pontként „használva” ezt az időszakot, elhagyják a földi létet.

Gyakoriak a „konkrét betegség nélküli” tünetegyüttesek, mert elsősorban az idegrendszerre ható (hozzá kell tágulnunk a rezgés emelkedéséhez – vízöntő (uránusz)=idegrendszer) változások agressziót, frusztrációt, fejfájást, idegrendszeri (és ezáltal emésztőrendszeri) problémákat, szívritmuszavart eredményezhetnek a fizikai testünkben.

Akik felnőtt korúként (35-55) élik meg ezt az időszakot, elsősorban az elmúlt 15 év (hit)rendszereinek átalakításáért felelnek – leginkább önmagukon belül. Így támogatva az utánuk érkező korosztályt, és elfogadva őket, mint „kis forradalmárokat”.

Ugyanis a most 15-30 éves korosztály következő 18-20 éve olyan irányok kialakítását igényli a szülöttől, amelyre nincs mintája. A szülei már nem tudnak segíteni neki, hiszen ők maguk is saját (hit)rendszereik újraértelmezésével vannak elfoglalva, másrészt pedig történelmi minta sem létezik.

Ebben a korosztályban lesz az első nagy szakadás ember és ember közt. Lesznek, akik a függőségekbe, szenvedés körökbe mélyebbre csúsznak, és lesznek, akik új világ(rend) teremtésén fáradoznak. Vissza a természet(ünk)hez/höz. Ez a dimenzióváltás valódi korszaka, hiszen az olló a két nézőpont közt olyan szélesre tágul, hogy más valóság részei lesznek. Hogy mit jelent majd mindez, még nem látható.

Az ennél fiatalabb korosztály (0-10) az ő nyomukba lépve fogja még inkább elmélyíteni a létrehozott világrendet. Ugyanis a plútó a halakba lép 2044-ben, és minden, amit most a szaturnusz előkészít, ő majd vizsgáztatja. A függőségek nem maradhatnak majd válasz nélkül (serpenyős fejbe kólintás). Nem marad más, mint a krisztusi út felemelkedése. Le kell vegyük magunkat a keresztről, ahová valójában magunkat szögeztük fel. Újjá kell születni. Kell. Nem lehet, kellene, érdemes lenne. Kell.

A vízöntő / uránusz analógia a digitális világ fejlődését is hozza. Rajtunk múlik, miként élünk vele JÓL. Függőségek helyett bennünket szolgáljon.

Ebben a két évben (2024/25) feltépődnek leragasztott, fekélyes sebek, ugyanakkor érkeznek váratlan helyről, formában megoldások is. Nem úgy, ahogyan elképzeltük – ezért lesz egóbontogató. Baráti, családi kapcsolatok alakulnak át, lehullanak magas piedesztálra állított guruk, tanítók. Az illúziók, légvárak lebomlanak, a való(di)ság megmutatja magát. Azonban ha nem állunk ellen, hanem nyitottan nézünk a változások elé, és elfogadjuk a magasabb, isteni rendező elvet, az isteni igazságot és bölcsességet, akkor ráébredünk, hogy csak a ránk ragadt máz hullik le, és most van lehetőségünk visszatérni a bennünk rejlő kincshez, önvalónkhoz, tiszta természetünkhöz – legyen az éppen ebben az életben bármilyen is.

„Van, hogy nehéz. Van, hogy feladnád. De amikor bátran kitartasz, emelt fővel és pozitív személettel mész tovább, mindig elnyered méltó jutalmad. S meglátod, az út csak ideig-óráig volt sötét.” (dénesévi)

Első lépés: Objektív Személyiségelemzés - útmutató önmagadhoz és kapcsolataidhoz
Párkapcsolati coaching - hogy lásd, mi a porszem a gépezetben, és mit tehetsz vele
Life coaching, életvezetés és újratervezés - hogy sikeres és egyben boldog is lehess
Shopping Cart
Scroll to Top