A módszerről

Minden a kapcsolataidon múlik. Mennyire vagy tisztában magaddal, a környezeteddel – legyen az párkapcsolat, üzleti kapcsolat vagy bármely emberi kapcsolatod. Kapcsolat Önmagaddal, másokkal és a világgal. Hogyan tudod az ezekben rejlő elakadásokat felismerni és helyre tenni. Hogyan tudsz jobb üzleti vagy partnerkapcsolatokat, harmonikusabb emberi kapcsolatokat létrehozni. Hogyan tudsz sikeres és egyúttal boldog is lenni. A Contact Flow Method® ezeket a területeket öleli fel, ebben nyújt támogatást.

Alapvetően a kapcsolataink határoznak meg bennünket. Nem feltétlenül a mennyiségük, sokkal inkább a minőségük. Nemcsak másokhoz kapcsolódunk általuk, hanem bennük tükörként megláthatjuk önmagunkat is. A kapcsolatokban ugyanis mindig jelen van valamilyen érzelem. Pozitív, negatív egyaránt. S minthogy a kapcsolatok tökéletes lehetőséget biztosítanak az önismeretre, az út az Érzelmi Tudatosságon keresztül vezet. Azonban az, hogy ismerünk valamit, még nem jelenti, hogy értjük is. A Contact Flow Method® ebben a megértésben nyújt támogatást.


A módszer 5 elemből áll, az önismereti alapoktól a speciális önismereti eszközökig:
Tudatos Élet- és Önvezetés »
Objektív Személyiségelemzés »
Tudatos Kommunikáció »
Életút Elemzés »
Tudatalatti Térképezés »


Kinek ajánlom a modulokat? 
1. Aki praktikus és használható tudást szeretne az önmegértéssel kapcsolatban
2. Aki segítő foglalkozásúként mélyíteni szeretné önismereti tudását és hatékony eszközöket szeretne
3. Bárkinek, aki a hivatása vagy a hétköznapok során jobban szeretné érteni önmagát és mások működését

 

A módszer hátteréről bővebben

KAPCSOLATOK – „CONTACT”

Az ember alapvető igénye a valahová tartozás. Bár vannak, akik nem akarnak sehová sem tartozni, nos, ők a sehová nem tartozni akarók közé tartoznak…

A másik alapvető igény a biztonságra való törekvés, amely mélyen, a gyermekkorba nyúlik vissza.

A kapcsolódás mindennapos része az életünknek. Minden pillanatban kapcsolódunk – akár tisztában vagyunk vele, akár nem. Kapcsolódunk önmagunkkal, másokkal és a világgal. Kapcsolódunk a szavakon, a pillantáson, egy érintésen keresztül. Vagy amikor lélegzünk, eszünk, iszunk, vagy amikor váratlan ötleteink, sugallataink vannak. A kapcsolódás számtalan formában lehetséges.

Az, hogy a kapcsolódások mennyire felületesek vagy mélyek, már rajtunk múlik. Ez továbbvisz bennünket a szabadság, függetlenség, a kötődés, elköteleződés és függés témaköréhez.

Egy párkapcsolatban közösséget vállalunk, „én” előtt a „mi” érett döntése, amelyhez szükséges a bizalom, a kölcsönös tisztelet, az önismeret és a tiszta értelemben vett szeretet. Tévedés, hogy egy kapcsolat a szabadság halála. A szabadságot nem veheti el senki, azt csak Te adhatod oda. Az igaz Szerelem nem tart fogva, hanem megadja a szabadságot mindkét fél számára. Mert a kapcsolatban megélt szabadság megtartó ereje a legerősebb.

A függetlenség azt jelenti, hogy valaki mások ráhatásától mentesen működik. Azaz megvan az önállósága és autonómiája fizikailag és szellemileg egyaránt. A szabadság szó hasonlóan egyfajta külső beavatkozástól való függetlenséget jelent, amely szintén lehet fizikai vagy szellemi. Az utóbbi egyfajta belső szabadság. Amikor azt érzed: „lehetőségem van…”. Az, hogy élsz-e vele vagy sem, már rajtad múlik. Hogy le tudod-e vetni belső béklyóidat, a Benned kialakult (ön)korlátozásokat, korlátozó hitrendszereket. 

Vannak szabadság/függetlenség megszállottak. Ők valójában félnek a mély kötődéstől, az elköteleződéstől. Ők valójában nem élik a szabadságot, ők a szabadsághajhászás vagy a kötődésfélelem rabjai.

A kötődés és függőség közt vékony választóvonal van. A kötődés az egymáshoz tartozás tiszta érzése, amiben egyedül lenni éppen olyan biztonságos és felemelő, mint a másikkal. A függőségben azonban önmagunkkal lenni fájdalmas, és ezt a fájdalmat csak függőségünk tárgya oldhatja fel.

Ahhoz, hogy el tudj köteleződni, a kötődés biztonságot kell jelentsen számodra. Ez a biztonság pedig pici gyerekkorban születhetett meg, amikor édesanyád ölelő karjaiban növekedtél. Ha ezek a karok eltaszítottak, vagy ha öleltek, de fájóan vagy fullasztóan szorítottak, akkor a biztonság félelemmé alakult. A kötődéstől, és így az elköteleződéstől való félelemmé.

Nincs egységes recept. Mindenkinek más jó. Bármiben jól érezhetjük magunkat. A kérdés csak az, valóban ez a jó Neked, vagy csak megszoktál valamit, kompenzálsz, vagy félsz valamitől.

Az, hogy kinek mennyi szabadságra, függetlenségre van szüksége, vagy hogyan tud kötődni, milyenek a kapcsolatai, két dologtól függ. Az egyik a személyiségünk, a másik pedig a hozott szülői mintáink. A személyiségjegyeink alapján vannak, akiknek szorosabb kapcsolódási igényeik vannak, és vannak, akiknek nagyobb térre van szükségük. Ezek alapvető személyiségjegyek. A másik tényező pedig a szülői minták, amelyeknek tudatosan vagy tudattalanul, vagy meg akarunk felelni vagy csak azért sem, azaz lázadunk ellenük.

Persze egy dolog, hogy mid van, a másik, hogy mit kezdesz vele. S Te mit kezdesz azzal, amilyen vagy, amivé váltál? Ez már az önismeretről, az önfejlesztésről és a tudatosságról szól. Tudni, hogy mi történik, miért történik – bennünk és körülöttünk. Mert nem az a fontos, mi történik, hanem hogy hogyan érzed magad mindeközben.

S itt jön az …

ÉRZELMI TUDATOSSÁG – „FLOW”

Az ember alapvetően érzelmi lény. Az érzelem pedig egy, valamely történésre adott, ösztönös reakció. Azonban az állatvilág ösztönlényeitől bennünket, embereket a gondolkodás különböztet meg. A tud-at-osság. A tudás, a tudat, amely fejleszthető, és amely kiemel bennünket két-, négy-, hat-, nyolc- vagy százlábú, adott esetben láb nélküli társaink közül. A humort félretéve: mindaddig, amíg engedjük, hogy az érzelmeink ösztönös szinten maradjanak megértés és feldolgozás nélkül, nos, elvisznek bennünket egy olyan labirintusba, ahonnan kemény munkával lehet csak kikecmeregni.

Azok építenek játszi könnyedséggel légvárakat, s élnek rózsaszínű buborékban, illúziók tömkelegében, akikben sérült vagy hiányzik a hit és bizalom. A tiszta bizalom. Amikor nem akarjuk kontrollálni azt, ami van, ami lesz. Amikor döntéseinket nem előre hozzuk meg, hanem azok a pillanatban, tisztán, érzelmi befolyásoktól mentesen születnek meg.

Bármilyen hihetetlen is, az érzelmeinkből teremtünk valóságot. Az, hogy valami siker vagy kudarc, veszteség vagy ajándék, csak nézőpont kérdése. Érzelmileg nem a körülményekben, hanem a projektekben, a kapcsolatokban, az életünkben kellene benne lennünk. Akkor nem sodornának tévútra és illúzióba csalóka érzelmeink. Akkor a dolgok fölé emelkedve, kívülről, felülről, objektíven látnánk, mi is történik bennünk és körülöttünk. S abban a bizonyos áramlásban, a Flow-ban élhetünk.

A MÓDSZER – „METHOD”

Amikor eszközöket keresünk a fenti folyamat kimunkálásához és sikerre viteléhez, akkor kifejezetten fontos a megfelelő önreflexió. Az, amely nem túl megengedő és nem is túl szigorú. Ehhez rengeteg visszajelző gyakorlat áll a rendelkezésünkre. A kurzus során ezekkel is foglalkozunk majd.

A fejlődési folyamat másik elengedhetetlen része a tudatos kommunikáció elsajátítása, amelyet nem a reakció irányít. A tudatos kommunikációhoz érzelmi tudatosságra van szükség. Amikor megfigyelőként vagyunk jelen az életünkben, s felismerjük, egy-egy esemény milyen múltban született nyomógombot nyom meg, s az milyen érzelmet hoz elő belőlünk. Nem az érzelmeink vagyunk. S ha ezt megértjük, nem az érzelmeink, érzelmi sérüléseink irányítják majd az életünket. S így élhetünk tudatos életet.


Várlak a Contact Flow Method
® kurzus modulok bármelyikén, hogy önazonos, sikeres és boldog életet élhess, és ebben másokat is támogathass.


Fontos: A kurzusok nem szakképzések, felsőoktatási végzettséggel egyenértékű végzettséget nem adnak, és nem szakmát adó képzések. Ennek értelmében képesítést és nem jogosultságot jelentenek.

A módszerről
Tudatos Élet- és Önvezetés Kurzus
Objektív Személyiségelemzés Modul
Tudatos Kommunikáció Modul
Életút Elemzés Modul
Tudatalatti Térképezés Modul
Scroll to Top